Bestuur

Het bestuur van GZN De Brinkzangers vergadert elke twee maanden. In het voorjaar is er een Algemene Jaarvergadering. Daarnaast is een muziekcommisse, een kledingcommissie en een wisselende uitjescommissie die het jaarlijke kooruitje organiseert.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Henk Strijker

Penningmeester: Edith van Wolferen

Secretaris: Greetje Procee

Muziekcommissie: Kari Meyer

Algemeen bestuurslid: Odelia Roorda